Política de Privacitat

Política de Confidencialitat i Protecció de Dades

La CAMBRA DE COMERÇ DE ST. FELIU DE GUIXOLS, esta compromesa amb la deguda diligència i compliment de la normativa de protecció de dades.

En virtut de l’establert, a continuació, la CAMBRA DE COMERÇ DE ST. FELIU DE GUIXOLS facilita la seva Política de Confidencialitat i Protecció de Dades en compliment de l’establert en el l’article 13 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo i del Consell, de 27 de abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que respecte al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (Reglament general de protecció de dades o RGPD).

La present Política de Confidencialitat i Protecció de Dades es de aplicació a les següents pàgines web titularitat de la CAMBRA DE COMERÇ DE ST. FELIU DE GUIXOLS:

Dades del Responsable del Tractament, del Responsable de protecció de dades (DPD) i del Canal de Protecció de Dades

 • IdentitatCAMBRA DE COMERÇ DE ST. FELIU DE GUIXOLS
 • Direcció/C. P:Passeig del Mar, 40, 17220, SANT FELIU DE GUIXOLS (Girona)
 • Telèfon: 972320884
 • E-mail:info@cambrastfeliu.com
 • Dades del Responsable Protecció Dades: CAMBRA DE COMERÇ DE ST. FELIU DE GUIXOLS té designat un Responsable de Protecció de Dades, a qui es podrà dirigir per resoldre qualsevol qüestió sobre aquesta normativa i amb qui podrà contactar en la següent direcció electrònica: lopd@cambrastfeliu.com
 • Canal de Protecció de Dades: dataprotect-line.com/cambra-st-feliu-guixols

Deure d’Informació i Consentiment

Mitjançant l’acceptació de la present Política de Protecció de Dades, l’usuari queda informat i  presta el seu consentiment lliure, específic i inequívoc perquè les dades personals que faciliti per qualsevol mitjà (web, formularis, contractes, etc.) siguin incorporats en els supòsits que resulti necessari, a les Bases de Dades de la CAMBRA DE COMERÇ DE ST. FELIU DE GUIXOLS amb la finalitat de prestar correctament els serveis sol·licitats o contractats, així com pel compliment amb altres sol·licituds d’informació realitzada per les persones interessades..

Finalitats del tractament

La CAMBRA DE COMERÇ DE ST. FELIU DE GUIXOLS tractarà la informació que ens proporcionen les persones interessades amb les següents finalitats:

 • Gestionar qualsevol tipus de sol·licitud, suggerència o petició sobre els serveis que prestem.
 • Prestar els serveis contractats, en concret per:
  • Tramitació de certificats d’origen i certificats digitals
  • Analitzar la situació i característiques de la seva activitat professional o la de la seva entitat per dissenyar i prestar la millor solució asseguradora.
  • Assessorar en matèria laboral, fiscal i comptable.
  • Prestar serveis de formació cursos i seminaris, de duracions i temàtiques molt diverses.
  • Organitzar i realitzar esdeveniments relacionats amb el sector.
  • Avaluar el nivell d’atenció, tracte i presència que ofereix el personal de venta de un establiment als seus clients, quan aquest servei de “mistery shopping” es contracti pel soci.
  • Confecció de bases de dades que contenen un llistat dels empresaris individuals i societats mercantils existents en España
  • Posar en contacte als professionals proveïdores de serveis amb els que col·laborem amb els usuaris que sol·liciten informació sobre els mateixos.

Per el bon fi i desenvolupament de la seva atenció i gestió de les finalitats anteriors, el titular consent el tractament de les dades pels fins anteriors, tot això sota el més estricte compliment de la normativa de Protecció de Dades i la política que li estem detallant. En qualsevol moment podrà exercitar els seus drets a través del Canal de Protecció de Dades d’aquesta Cambra de Comerç.

Criteris de conservació de les dades

 • Gestionar sol·licituds, suggerències o peticions: les dades de caràcter personal seran conservades durant el temps que sigui necessari per portar a cap les gestions i proporcionar la informació al usuari.
 • En relació als serveis contractats, les dades personals seran conservades durant la vigència de la relació contractual, encara quan no tingui serveis actius i no hagi sol·licitat la finalització del contracte. Una vegada finalitzi el contracte, conservarem les seves dades respectant els terminis senyalats per la llei i, si no hi ha requisit legal que ens ho impedeixi destruirem o anonimitzarem les dades.

Legitimació

La base legal que habilita a CAMBRA DE COMERÇ DE ST. FELIU DE GUIXOLS per poder tractar les dades de caràcter personal, dels usuaris, socis, empleats de socis i persones interessades es basa en els següents títols:

 • La subscripció del soci dels nostres serveis: consultoria laboral, fiscal i comptable, formació, etc.
 • El consentiment dels afectats per la tramitació i gestió de qualsevols sol·licitud d’informació o consulta sobre els nostres serveis.

Destinataris

La CAMBRA DE COMERÇ DE ST. FELIU DE GUIXOLS amb norma general no cedeix dades de caràcter personal excepte pels casos en els que sigui estrictament necessari per la prestació d’un servei als nostres socis o a qualsevol altre usuari que ho sol·liciti, en concret:

 • A professionals quan l’usuari sol·liciti informació sobre els seus serveis mitjançant la nostra pàgina web http://www.bancdenegocis.com.
 • A entitats asseguradores quan es sol·liciti informació o es contracti assegurances.
 • Les entitats del sector públic quan la seva intervenció sigui necessària per la correcta formalització del Certificat Digital.

Fora d’aquests supòsits, no es cedeixen dades de caràcter personal a tercers, excepte disposició legal. Tampoc es realitzen transferències Internacionales de dades a tercers països.

Procedència

Les dades de caràcter personal s’obtenen directament de les persones interessades, dels nostres socis que prèviament han de complir amb el deure d’informar als afectats i als nostres col·laboradors.

Les categories de dades de caràcter personal que ens proporciona els nostres col·laboradors son les següents:

 • Dades d’identificació.
 • Direccions postals o electròniques.
 • Qualsevol altre dada consentida pel titular en virtut del contracte que vincula a les parts pel desenvolupament de la prestació dels serveis requerits.

Drets

Dret d’Accés, Rectificació i Supressió: les persones interessades tenen dret a obtenir confirmació sobre si, en la CAMBRA DE COMERÇ DE ST. FELIU DE GUIXOLS estem tractant dades personals que els concerneixin, o no. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins que van ser recollides.

Dret a la Limitació i Oposició: en determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament les conservarem per l’exercici o la defensa de reclamacions. En determinades circumstàncies i, por motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de els seves dades. La CAMBRA DE COMERÇ DE ST. FELIU DE GUIXOLS deixarà de tractar les dades en este supòsit, excepte per motius legítims imperiosos, o per l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Aquests drets podran ser exercitats en el següent enllaç: www.dataprotect-line.com/cambra-st-feliu-guixols

Canal de Comunicació

La CAMBRA DE COMERÇ DE ST. FELIU DE GUIXOLS ha implementat un Canal de Protecció de Dades, contemplant el més alt compromís, rigor i professionalitat en matèria de seguretat, experiència, independència i coneixement en el tractament de les comunicacions rebudes.

El Canal de protecció de dades, s’ha instrumentat a través d’una plataforma web, desenvolupada i gestionada por experts externs independents, per aportar-i  garantir els nostres compromisos anteriors.

A través del Canal de Protecció de Dades, podrà comunicar i tramitar l’exercici dels seus  Drets (veure apartat anterior), i comunicar qualsevol indici o coneixement que tingués de possibles violacions (bretxes) de seguretat i/o de possibles incompliments o irregularitats sobre la normativa de protecció de dades o la present política de la Entitat.

Les dades d’accés al canal es detallen a l’inicio de la present política

Actualitzacions i modificacions 

La CAMBRA DE COMERÇ DE ST. FELIU DE GUIXOLS es reserva el dret de modificar i/o actualitzar la informació sobre protecció de dades, quan sigui necessari pel correcte compliment del Reglament de Protecció de Dades. Si es produís alguna modificació, el nou text serà publicat en aquesta pàgina, on podrà tenir accés a la política actual. En cada cas, la relació amb els usuaris es regirà per les normes previstes en el moment precís en que s’accedeixi al lloc web.