- Publicitat -
Inici Actualitat Edicte d’aprovació de la modificació (actualització de preus) de dos projectes d’obres

Edicte d’aprovació de la modificació (actualització de preus) de dos projectes d’obres

Expedients: 66102020000007 – 66102021000005 /mm

El Ple de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols ha aprovat en data 27 de juliol de 2023 el modificat dels projectes d’obres següents:

  • Projecte simplificat per la reparació de les escales d’accés a Cala Maset de Sant Feliu de Guíxols, redactat per Joan Macarro Ortega, enginyer de camins, canals i ports, de l’empresa ABM, Serveis d’Enginyeria i Consulting, SL, d’acord amb la documentació presentada el dia 23 de maig de 2023 amb registre d’entrada E2023010884, amb un pressupost d’execució per contracte de 115.043,67 euros (cent quinze mil quaranta-tres euros amb seixanta-set cèntims), IVA inclòs.
  • Projecte simplificat per la reparació de les escales d’accés a la Cala Ametller de Sant Feliu de Guíxols, redactat per Joan Macarro Ortega, enginyer de camins, canals i ports, de l’empresa ABM, Serveis d’Enginyeria i Consulting SL, d’acord amb la documentació presentada el 23 de maig de 2023 amb registre d’entrada núm. E2023010884, amb un pressupost d’execució per contracte de 82.330,64 euros (vuitanta-dos mil tres-cents trenta euros amb seixanta-quatre cèntims), IVA inclòs.

ES FA PÚBLICA l’aprovació del modificat del projecte (actualització de preus) de conformitat amb el que estableix l’article 38.2 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals del Decret 179/95, de 13 de juny als efectes de la seva executivitat.

Contra aquesta resolució, que és definitiva i exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos comptats a partir del dia següent al d’aquesta publicació, davant els Jutjats de lo Contenciós – Administratiu de Girona. Potestativament i de forma prèvia, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent al d’aquesta publicació.

Carles Motas i López

Alcalde

FER UN COMENTARI

Introduïu el vostre comentari.
Introduïu el vostre nom aquí

LO MÉS POPULAR

FOTO LLORCA TANCA PORTES DESPRÉS DE 40 ANYS

Martí Bota es jubila i no hi ha continuador per conservar l’activitat del servei Sempre sap greu quan algun...

El proper dissabte dia 23 de setembre a les 19 h presentem a la Casa Irla el llibre “Anatomia del Deep State espanyol” de Damià del Clot.

DISSABTE 23 DE SETEMBRE A LES 19 h  Anatomia del Deep State espanyol  Damià del Clot

Delirium vistarà Cassà de la Selva amb Joris Voorn, Enai, Edu Imbernon i activitats al municipi

El quart esdeveniment Delirium de la temporada se celebrarà a la Pineda Fosca de Cassà de la Selva. Presenta...

Pere Ayach ja és nou president de la Cambra de Sant Feliu

La Cambra de Comerç de Sant Feliu de Guíxols ha renovat el seu Ple en el decurs d’una sessió constitutiva celebrada aquest...

COMENTARIS