- Advertisement -
Inici Actualitat Edicte aprovació definitiva de dos projectes d’obres

Edicte aprovació definitiva de dos projectes d’obres

Expedient: 66102022000002 / 66102022000008

/MV-bl

El Ple de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, en sessió de data 30 de març de 2023, ha aprovat definitivament els següents projectes:

  • Projecte d’urbanització d’un tram del carrer Santa Magdalena, comprès entre la ctra. de Girona i el c. de Girona de Sant Feliu de Guíxols, redactat per María Dolores Simón Plaza i Maria Elena Blanco Bargalló, enginyeres de camins, canals i ports, en representació de l’empresa SBS Simón i Blanco, SL, presentat en data 16 de març de 2023 i amb registre d’entrada E2023005504, amb un pressupost total de 1.373.594,46 € IVA inclòs.
  • Projecte de conservació i restauració de l’ Arc de Sant Benet, antiga porta del recinte del Monestir Benedictí de Sant Feliu de Guíxols, redactat per redactat i signat per la conservadora-restauradora Immaculada Brull Bonet, en representació de l’empresa Conservació de Patrimoni 4restaura S.L, presentat en data 22 de desembre de 2022 i amb registre d’entrada E2022025798, amb un pressupost de 105.881,23 € IVA inclòs.

ES FA PÚBLICA l’aprovació definitiva dels projectes al BOP, DOGC, tauler d’anuncis i una publicació local, de conformitat amb el que estableix l’article 38.2 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals del Decret 179/95, de 13 de juny als efectes de la seva executivitat.

Contra aquesta resolució, que és definitiva i exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos comptats a partir del dia següent al d’aquesta publicació, davant del Jutjat Contenciós – Administratiu de Girona. Potestativament i de forma prèvia, es pot interposar recurs de reposició davant del mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes comptat des del dia següent al d’aquesta publicació.

29 de març de 2023

Carles Motas i López

L’alcalde

FER UN COMENTARI

Introduïu el vostre comentari.
Introduïu el vostre nom aquí

LO MÉS POPULAR

CENTREM-ARA PACTE LOCAL

Centrem-Ara Pacte Local aposta per una candidatura transversal, multigeneracional, amb persones vingudes de diversos àmbits. Amb el mateix...

Ràdio Sant Feliu i Televisió Costa Brava organitzen el Debat Electoral de candidatures al Teatre aquest dimecres 24 de maig

El Debat Electoral de Sant Feliu de Guíxols amb totes les formacions polítiques que concorren a les Eleccions Locals està previst aquest...

PSC

10 PUNTS IMPORTANTS DEL PROGRAMA EDUCACIÓConstruirem l'institut/escola pedralta i lluitarem per la jornada contínua! ESPORTSPotenciar i...

SUPORT CIVIL CRISTINENC

BIOGRAFIA Soc en Marius Aliu i Trenado, nascut a Llagostera i residents a Santa Cristina d’Aro, des del 2003....

COMENTARIS