- Advertisement -
Inici Actualitat ANUNCI DEL PROCÉS DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA

ANUNCI DEL PROCÉS DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA

Unitat de planejament i gestió – MV / bl

Exp. 61152022000001 – 61152022000002

L’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols tramita dos Plans de millora urbana:

  1. Pla de Millora Urbana d’ordenació volumètrica de la finca situada a la carretera de Pedralta cantonada carrer Taper, promogut per l’entitat RENDEN SLU.

El Pla de Millora Urbana es redacta en aplicació de l’article 195.4 de les normes urbanístiques del POUM, amb l’objectiu de plantejar una ordenació alternativa a la directament establerta en el POUM pel que fa a l’ordenació de volums i a la millora de l’estructura urbana, tot regulant l’ordenació volumètrica de les noves edificacions a construir a la finca situada entre el camí de Pedralta i el carrer Taper, finca resultant núm. FR.01 de la reparcel·lació que s’està tramitant.

Es planteja la construcció de 2 blocs de naus industrials, amb un total de 18 naus adossades d’acord amb un projecte unitari de tot el conjunt, amb un vial sense sortida entre els dos blocs que ha de servir d’accés a les mateixes i dotar-les dels diferents serveis, el nou via acabarà en cul de sac per tal de permetre el gir de vehicles d’emergències i camions de mercaderies.

  • Pla de Millora Urbana del sector SMU-28 Mascanada Llevant, promogut per les entitats Toledo Gestión Inmobiliaria 1966 SL i TOFER SL.

L’objectiu principal de l’actuació és el de desenvolupar les previsions del POUM per a l’àmbit del Sector de Millora Urbana SMU-28, que consisteix en transformar unes antigues instalꞏlacions industrials en desús en un sòl residencial, urbanitzat en condicions, ampliant l’oferta d’habitatges de protecció oficial i completar part de la xarxa viària existent, amb la prolongació del carrer Dr. Rovira i l’ampliació del carrer del Bruc amb l’afectació d’una edificació plurifamiliar existent.

Així mateix es vol aconseguir la creació d’un espai lliure públic pels veïns de la zona i conservar alguns elements arquitectònics que han configurat el paisatge urbà del nucli de Sant Feliu de Guíxols.

En compliment del Programa de participació ciutadana, s’informa que fins el dia 9 de març de 2023, totes les persones podran consultar la documentació escrita i gràfica dels Plans de millora aprovats.

S’ha instal·lat una exposició de panells amb els documents integrats dels plans de millora urbana.

El dret d’informació i consulta de la documentació, es podrà exercitar a les oficines del departament d’urbanisme de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, amb cita prèvia, en horari d’atenció al públic de dilluns a divendres de 9 a 13 hores, i a la seu electrònica de l’ajuntament http://ciutada.guixols.cat (informació administrativa – expedients en exposició pública)

Els interessats podran concertar entrevistes telefòniques amb els tècnics redactors de la modificació prèvia concertació al telèfon 972.32.70.13

L’Alcalde

Carles Motas i López

Sant Feliu de Guíxols, 10 de febrer de 2022

FER UN COMENTARI

Introduïu el vostre comentari.
Introduïu el vostre nom aquí

LO MÉS POPULAR

Es presenta el projecte de “Rutes de Cassà, vila surera”

El regidor de Promoció Econòmica i Cultura, Joan Casabó, el regidor de Governació, Marià Montsunyer  i l’alcalde, Robert Mundet, amb l’àrea de...

ACTIVITATS SANT FELIU DE GUÍXOLS 1 AL 30 D’ABRIL DE 2023

Les activitats d’aquesta agenda poden ser modificades i/o presentar algun canvi. Per a consultes i actualitzacions consulteu: www.visitguixols.com...

“Vull que la meva col·lecció perduri” Tomàs Pla, fundador, propietari i director del museu de la joguina de Sant Feliu de Guíxols

Després de 23 anys, Tomàs Pla va decidir vendre l’edifici on hi ha el museu des del...

Tossa aprova definitivament el projecte de la nova llar d’infants a la zona escolar

L'Ajuntament de Tossa ha aprovat definitivament el projecte de construcció d'una nova llar d'infants a la zona escolar. El projecte, que té...

COMENTARIS