- Advertisement -
Inici Actualitat Edicte d’aprovació definitiva d’un projecte d’obres Expedient núm. 67102021000002 / aps

Edicte d’aprovació definitiva d’un projecte d’obres Expedient núm. 67102021000002 / aps

Edicte d’aprovació definitiva d’un projecte d’obres

Expedient núm. 67102021000002 / aps

Per acord de Ple, adoptat en la sessió del dia 29 de setembre de 2022 (PLE2022000011), s’ha aprovat definitivament el Projecte bàsic i executiu de les instal·lacions generals de l’edifici de l’antic Hospital Municipal i de la reforma destinada a serveis administratius (inclou el projecte de plaques fotovoltaiques), redactat i signat per l’arquitecte Diego Ignacio Olavarría Basualdo (col.legiat núm. 31981-3), de l’empresa OPALUS ARQUITECTURA S.L.P., d’acord amb la documentació presentada el dia 15 de setembre de 2022 (RE núm. E2022017862), amb un pressupost d’execució per contracte d’1.631.287,97 Euros (un milió sis-cents trenta-un mil dos-cents vuitanta-set euros amb noranta-set cèntims), IVA inclòs.  

ES FA PÚBLICA l’aprovació definitiva del projecte, de conformitat amb el que estableix l’article 38.2 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals del Decret 179/95, de 13 de juny als efectes de la seva executivitat.

Contra aquesta resolució, que és definitiva i exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos comptats a partir del dia següent al d’aquesta publicació, davant del Jutjat Contenciós – Administratiu de Girona. Potestativament i de forma prèvia, es pot interposar recurs de reposició davant del mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes comptat des del dia següent al d’aquesta publicació.

28 de setembre de 2022

Carles Motas i López

L’alcalde

FER UN COMENTARI

Introduïu el vostre comentari.
Introduïu el vostre nom aquí

LO MÉS POPULAR

TOLEDO, GESTIÓ IMMOBILIÀRIA, dona el seu suport publicitari a Ancora.cat

Toledo Gestió Immobiliària 1966, SL. neix fa més de 50 anys amb la vocació d'oferir un servei integral dins del sector immobiliari.Va...

CASTELL D’ARO, PLATJA D’ARO I S’AGARÓ ESTRENA CAMPANYA COMERCIAL DE PRIMAVERA AMB LA POSSIBILITAT DE GUANYAR UN FIAT PANDA HÍBRID

Butlletes de participació amb la compra mínima de 20 euros en els establiments adherits Amb l’arribada de l’època primaveral...

CASTELL D’ARO, PLATJA D’ARO I S’AGARÓ RENOVA EL CONTRACTE D’ADJUCACIÓ DEL SERVEI D’ABASTAMENT D’AIGUA AMB AQUALIA PER ALS PROPERS 25 ANYS

En els primers 6 anys es realitzaran inversions de millora valorades en 7 milions d’euros L'Ajuntament de Castell d’Aro,...

L’associació Cocogat ha esterilitzat prop de 400 gats a Tossa en els darrers 3 anys

Les colònies felines de la població tenen quasi el 100% de gats esterilitzats gràcies a la col·laboració entre aquesta entitat...

COMENTARIS