Inici Actualitat Edicte d’aprovació definitiva d’un projecte d’obres Expedient núm. 67102021000002 / aps

Edicte d’aprovació definitiva d’un projecte d’obres Expedient núm. 67102021000002 / aps

Edicte d’aprovació definitiva d’un projecte d’obres

Expedient núm. 67102021000002 / aps

Per acord de Ple, adoptat en la sessió del dia 29 de setembre de 2022 (PLE2022000011), s’ha aprovat definitivament el Projecte bàsic i executiu de les instal·lacions generals de l’edifici de l’antic Hospital Municipal i de la reforma destinada a serveis administratius (inclou el projecte de plaques fotovoltaiques), redactat i signat per l’arquitecte Diego Ignacio Olavarría Basualdo (col.legiat núm. 31981-3), de l’empresa OPALUS ARQUITECTURA S.L.P., d’acord amb la documentació presentada el dia 15 de setembre de 2022 (RE núm. E2022017862), amb un pressupost d’execució per contracte d’1.631.287,97 Euros (un milió sis-cents trenta-un mil dos-cents vuitanta-set euros amb noranta-set cèntims), IVA inclòs.  

ES FA PÚBLICA l’aprovació definitiva del projecte, de conformitat amb el que estableix l’article 38.2 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals del Decret 179/95, de 13 de juny als efectes de la seva executivitat.

Contra aquesta resolució, que és definitiva i exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos comptats a partir del dia següent al d’aquesta publicació, davant del Jutjat Contenciós – Administratiu de Girona. Potestativament i de forma prèvia, es pot interposar recurs de reposició davant del mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes comptat des del dia següent al d’aquesta publicació.

28 de setembre de 2022

Carles Motas i López

L’alcalde

FER UN COMENTARI

Introduïu el vostre comentari.
Introduïu el vostre nom aquí

LO MÉS POPULAR

Torna el Carnaval de la Costa Brava Sud del 17 de febrer al 4 de març del 2023

Els ajuntaments de Blanes, Lloret i Tossa de Mar ja han posat data al calendari per a la celebració del Carnaval de...

Tossa inicia una campanya de sensibilització sobre la igualtat de gènere

Es vol convidar a revisar actituds i renovar maneres de fer per contribuir a construir models basats en la igualtat i el...

Presentem el Projecte Rossinyol a Cassà

Aquest projecte de mentoria posa en contacte alumnat de la Universitat de Girona amb nois i noies de diferents cultures i contextos...

Sant Feliu dirà “NO” a les violències masclistes el proper 25N

Enguany la campanya s'amplia amb una visible col·lecció de plafons al carrer Sant Feliu de Guíxols celebrarà el proper...

COMENTARIS