Inici Actualitat Expedient: X2022028963 / 67102022000006

Expedient: X2022028963 / 67102022000006

Expedient: X2022028963 / 67102022000006


EDICTE

La Junta de Govern Local, en sessió de data 6 de setembre de 2022, ha aprovat el
modificat del projecte de substitució del paviment de parquet del pavelló d’esports
Carles Nadal i Cosp, redactat per l’Arquitecte Tècnic Miquel Martínez Martínez,
presentat el dia 30/08/22, amb un pressupost d’execució per contracte de 156.528,07 € (IVA inclòs).

ES FA PÚBLICA l’aprovació definitiva del projecte, al BOP, DOGC, tauler d’anuncis i
una publicació local, de conformitat amb el que estableix l’article 38.2 del Reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals del Decret 179/1995, de 13 de juny, als
efectes de la seva executivitat.
Contra aquesta resolució, que és definitiva i exhaureix la via administrativa, es pot

interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos comptats a partir del dia següent al d’aquesta publicació, davant del Jutjat Contenciós – Administratiu de Girona. Potestativament i de forma prèvia, es pot interposar recurs de reposició davant del mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes comptat des del dia següent al d’aquesta publicació 6 de setembre de 2022


Carles Motas i López
L’alcalde

FER UN COMENTARI

Introduïu el vostre comentari.
Introduïu el vostre nom aquí

LO MÉS POPULAR

L’OPERATIU D’ESTIU 2022 DE LA POLICIA LOCAL DE CASTELL D’ARO, PLATJA D’ARO I S’AGARÓ REALITZA 4.000 ACTUACIONS ENTRE EL 23 DE JUNY I L’11...

Es redueix el nombre de robatoris tant a domicilis com en establiments comercials Un cop finalitzat l’operatiu especial d’estiu...

Èxit de convocatòria al segon Festival “D’Aquí” de Sant Feliu de Guíxols

El Festival aposta pel talent de casa, i tots els participants (música, gastronomia, comerç) han de ser de Sant FeliuTots els dies,...

La demanda de lloguer d’habitatge es duplica en 13 anys al Baix Empordà

La demanda de lloguer d'habitatge en 13 anys al Baix Empordà s'ha duplicat. A més, la mitjana de preu del contracte de...

El CAP de Platja d’Aro recupera l’horari d’hivern

No s’ofereix atenció mèdica entre les vuit del vespre i les vuitdel matí des de l’11 de setembre, el Centre d’Atenció Primària...

COMENTARIS