Inici Actualitat Expedient: X2022028963 / 67102022000006

Expedient: X2022028963 / 67102022000006

Expedient: X2022028963 / 67102022000006


EDICTE

La Junta de Govern Local, en sessió de data 6 de setembre de 2022, ha aprovat el
modificat del projecte de substitució del paviment de parquet del pavelló d’esports
Carles Nadal i Cosp, redactat per l’Arquitecte Tècnic Miquel Martínez Martínez,
presentat el dia 30/08/22, amb un pressupost d’execució per contracte de 156.528,07 € (IVA inclòs).

ES FA PÚBLICA l’aprovació definitiva del projecte, al BOP, DOGC, tauler d’anuncis i
una publicació local, de conformitat amb el que estableix l’article 38.2 del Reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals del Decret 179/1995, de 13 de juny, als
efectes de la seva executivitat.
Contra aquesta resolució, que és definitiva i exhaureix la via administrativa, es pot

interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos comptats a partir del dia següent al d’aquesta publicació, davant del Jutjat Contenciós – Administratiu de Girona. Potestativament i de forma prèvia, es pot interposar recurs de reposició davant del mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes comptat des del dia següent al d’aquesta publicació 6 de setembre de 2022


Carles Motas i López
L’alcalde

FER UN COMENTARI

Introduïu el vostre comentari.
Introduïu el vostre nom aquí

LO MÉS POPULAR

Els municipis es mostren preocupats pels sobrecostos derivats del tancament de Solius

El tancament de l'abocador de Solius es materialitzarà en un període màxim de dos mesos, d'acord amb la sentència dictada pel Tribunal...

La Colla Gegantera Ganxona recupera l’antiga Festa de Sant Sebastià

La Colla Gegantera Ganxona ha recuperat una antiga festivitat local que se celebrava en honor al dia de Sant Sebastià i incloïa...

Ja es coneix el Cartell premiat del Carnaval de Sant Feliu de Guíxols 2023, una al·legoria que convida a “destapar-se” després de les restriccions...

El divendres 20 de gener al matí s'ha conegut el cartell de carnaval 2023 de Sant Feliu de Guíxols.La popular celebració començarà...

Les classes Europa i 420 inauguraran la VIII Guíxols Cup del Club Nàutic Sant Feliu de Guíxols

El Club Nàutic Sant Feliu de Guíxols inicia aquest cap de setmana la VIII Guíxols Cup, una de les regates estrella de l’entitat. S’espera...

COMENTARIS