Inici Actualitat Administracions Edicte d’aprovació definitiva de dos projectes d’obres

Edicte d’aprovació definitiva de dos projectes d’obres

Expedient: 66102022000007 – 66102022000003 /MV-bl

El Ple de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, en sessió de data 26 de maig de 2022, ha aprovat definitivament els següents projectes:

  • Projecte executiu d’urbanització de la Riera de Sant Amanç i del primer tram de la Riera del monestir presentat en data 8 d’abril de 2022, amb registre d’entrada E2022006451, redactat per Olga Maria Vicenta Tarrassó, en representació de l’empresa Espinas i Tarrasó SCP, amb un pressupost d’execució per contracte de 1.352.081,14 € (IVA inclòs).
  • Projecte d’urbanització de l’avinguda Juli Garreta, des del Racó de Garbí fins a la Plaça Monestir, presentat en data 25 de maig de 2022, amb registre d’entrada E2022010132, redactat pels arquitectes David Delgado i David Tortajada Figueroa, amb un pressupost d’execució per contracte de 836.385,36 € (IVA inclòs).

ES FA PÚBLICA l’aprovació definitiva dels projectes al BOP, DOGC, tauler d’anuncis i una publicació local, de conformitat amb el que estableix l’article 38.2 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals del Decret 179/95, de 13 de juny als efectes de la seva executivitat.

Contra aquesta resolució, que és definitiva i exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos comptats a partir del dia següent al d’aquesta publicació, davant del Jutjat Contenciós – Administratiu de Girona. Potestativament i de forma prèvia, es pot interposar recurs de reposició davant del mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes comptat des del dia següent al d’aquesta publicació.

L’Alcalde

Carles Motas i López

Sant Feliu de Guíxols, 30 de maig de 2022

FER UN COMENTARI

Introduïu el vostre comentari.
Introduïu el vostre nom aquí

LO MÉS POPULAR

Torna el Carnaval de la Costa Brava Sud del 17 de febrer al 4 de març del 2023

Els ajuntaments de Blanes, Lloret i Tossa de Mar ja han posat data al calendari per a la celebració del Carnaval de...

Tossa inicia una campanya de sensibilització sobre la igualtat de gènere

Es vol convidar a revisar actituds i renovar maneres de fer per contribuir a construir models basats en la igualtat i el...

Presentem el Projecte Rossinyol a Cassà

Aquest projecte de mentoria posa en contacte alumnat de la Universitat de Girona amb nois i noies de diferents cultures i contextos...

Sant Feliu dirà “NO” a les violències masclistes el proper 25N

Enguany la campanya s'amplia amb una visible col·lecció de plafons al carrer Sant Feliu de Guíxols celebrarà el proper...

COMENTARIS