- Advertisement -
Inici Actualitat Administracions Edicte d’aprovació definitiva de dos projectes d’obres

Edicte d’aprovació definitiva de dos projectes d’obres

Expedient: 66102022000007 – 66102022000003 /MV-bl

El Ple de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, en sessió de data 26 de maig de 2022, ha aprovat definitivament els següents projectes:

  • Projecte executiu d’urbanització de la Riera de Sant Amanç i del primer tram de la Riera del monestir presentat en data 8 d’abril de 2022, amb registre d’entrada E2022006451, redactat per Olga Maria Vicenta Tarrassó, en representació de l’empresa Espinas i Tarrasó SCP, amb un pressupost d’execució per contracte de 1.352.081,14 € (IVA inclòs).
  • Projecte d’urbanització de l’avinguda Juli Garreta, des del Racó de Garbí fins a la Plaça Monestir, presentat en data 25 de maig de 2022, amb registre d’entrada E2022010132, redactat pels arquitectes David Delgado i David Tortajada Figueroa, amb un pressupost d’execució per contracte de 836.385,36 € (IVA inclòs).

ES FA PÚBLICA l’aprovació definitiva dels projectes al BOP, DOGC, tauler d’anuncis i una publicació local, de conformitat amb el que estableix l’article 38.2 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals del Decret 179/95, de 13 de juny als efectes de la seva executivitat.

Contra aquesta resolució, que és definitiva i exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos comptats a partir del dia següent al d’aquesta publicació, davant del Jutjat Contenciós – Administratiu de Girona. Potestativament i de forma prèvia, es pot interposar recurs de reposició davant del mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes comptat des del dia següent al d’aquesta publicació.

L’Alcalde

Carles Motas i López

Sant Feliu de Guíxols, 30 de maig de 2022

FER UN COMENTARI

Introduïu el vostre comentari.
Introduïu el vostre nom aquí

LO MÉS POPULAR

Es presenta el projecte de “Rutes de Cassà, vila surera”

El regidor de Promoció Econòmica i Cultura, Joan Casabó, el regidor de Governació, Marià Montsunyer  i l’alcalde, Robert Mundet, amb l’àrea de...

ACTIVITATS SANT FELIU DE GUÍXOLS 1 AL 30 D’ABRIL DE 2023

Les activitats d’aquesta agenda poden ser modificades i/o presentar algun canvi. Per a consultes i actualitzacions consulteu: www.visitguixols.com...

“Vull que la meva col·lecció perduri” Tomàs Pla, fundador, propietari i director del museu de la joguina de Sant Feliu de Guíxols

Després de 23 anys, Tomàs Pla va decidir vendre l’edifici on hi ha el museu des del...

Tossa aprova definitivament el projecte de la nova llar d’infants a la zona escolar

L'Ajuntament de Tossa ha aprovat definitivament el projecte de construcció d'una nova llar d'infants a la zona escolar. El projecte, que té...

COMENTARIS