Inici Actualitat Edicte d’aprovació definitiva d’un projecte d’obres. Exp: 66102021000015

Edicte d’aprovació definitiva d’un projecte d’obres. Exp: 66102021000015

Expedient: 66102021000015 /mm

Edicte d’aprovació definitiva d’un projecte d’obres

L’Alcaldia de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, mitjançant decret  2022AJ07001416 de data 1 d’abril de 2022, ha aprovat definitivament el projecte bàsic i executiu “Aparcament de Ponent a l’Estació d’Autobusos de Sant Feliu de Guíxols”, presentat en data 01 d’abril de 2022, mitjançant dues instàncies amb registre d’entrada E2022005828 i E2022005878, redactat per API MOVILIDAD SA e INDUSTRIAS METALICAS ANRO SL UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS, i signat per Pablo Mora-Rey i Agustín Juárez, amb un pressupost total de 2.655.949,94 € (dos milions sis-cents cinquanta-cinc mil nou-cents quaranta-nou euros amb noranta-quatre cèntims), IVA inclòs.

ES FA PÚBLICA l’aprovació definitiva del projecte, de conformitat amb el que estableix l’article 38.2 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals del Decret 179/95, de 13 de juny als efectes de la seva executivitat.

Contra aquesta resolució, que és definitiva i exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos comptats a partir del dia següent al d’aquesta publicació, davant del Jutjat Contenciós – Administratiu de Girona. Potestativament i de forma prèvia, es pot interposar recurs de reposició davant del mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes comptat des del dia següent al d’aquesta publicació.

Carles Motas i López

Alcalde

FER UN COMENTARI

Introduïu el vostre comentari.
Introduïu el vostre nom aquí

LO MÉS POPULAR

“MADDOX EXPERIENCE”: UNA EXPOSICIÓ INTERACTIVA, UN TAULA RODONA I UNA MOSTRA AL METAVERS RECORDEN LA HISTÒRIA DE LA DISCOTECA DE PLATJA D’ARO

Del 7 al 9 d’octubre al Centre Cultural Il Faro-Spazio d’Atre e Cultura Italiana de Platja d’Aro Aquest cap...

L’ajuntament de Cassà comença la renovació del 10% de punts de llum per millorar l’eficiència energética

El proper dilluns dia 10 d'octubre s'iniciaran les obres descrites al Projecte simplificat de substitució de punts de llum a diferents carrers...

AGRUPACIÓ AMICS DE LA SARDANAL,activitats mes d’octubre

Dissabte 8 12 migdia: Ballada a l'Espai de la Sardana. Cobla Ciutat de Granollers 2/4 de 5 tarda: Trobada...

TERCERA EDICIÓ DE “LES NITS DE CAFÈ-TEATRE” A L’ANTIC CASINO A CASTELL D’ARO AMB REPRESENTACIONS CADA DIVENDRES DEL 7 D’OCTUBRE AL 25 DE NOVEMBRE

Vuit sessions gratuïtes i amb refrigeri final en el marc de la Xarxa Gironina de Cafè-Teatre Castell d’Aro recupera...

COMENTARIS