- Publicitat -
Inici Actualitat Edicte d’aprovació definitiva d’un projecte d’obres. Exp: 66102021000015

Edicte d’aprovació definitiva d’un projecte d’obres. Exp: 66102021000015

Expedient: 66102021000015 /mm

Edicte d’aprovació definitiva d’un projecte d’obres

L’Alcaldia de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, mitjançant decret  2022AJ07001416 de data 1 d’abril de 2022, ha aprovat definitivament el projecte bàsic i executiu “Aparcament de Ponent a l’Estació d’Autobusos de Sant Feliu de Guíxols”, presentat en data 01 d’abril de 2022, mitjançant dues instàncies amb registre d’entrada E2022005828 i E2022005878, redactat per API MOVILIDAD SA e INDUSTRIAS METALICAS ANRO SL UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS, i signat per Pablo Mora-Rey i Agustín Juárez, amb un pressupost total de 2.655.949,94 € (dos milions sis-cents cinquanta-cinc mil nou-cents quaranta-nou euros amb noranta-quatre cèntims), IVA inclòs.

ES FA PÚBLICA l’aprovació definitiva del projecte, de conformitat amb el que estableix l’article 38.2 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals del Decret 179/95, de 13 de juny als efectes de la seva executivitat.

Contra aquesta resolució, que és definitiva i exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos comptats a partir del dia següent al d’aquesta publicació, davant del Jutjat Contenciós – Administratiu de Girona. Potestativament i de forma prèvia, es pot interposar recurs de reposició davant del mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes comptat des del dia següent al d’aquesta publicació.

Carles Motas i López

Alcalde

FER UN COMENTARI

Introduïu el vostre comentari.
Introduïu el vostre nom aquí

LO MÉS POPULAR

Els Mossos d’Esquadra i la Policia Local de Castell-Platja d’Aro detenen dos homes per cinc robatoris a interior de vehicles amb inhibidors

Utilitzaven un inhibidor de freqüències per a evitar que els propietaris tanquessin correctament els turismes

Sant Feliu de Guíxols celebra la vuitena edició de la Fira del Conte “Explica’m”

 Aquest 2023 ve carregat de propostes, una vintena, adreçades a tota la família, especialment als més menuts. Serà dels dies 9 a...

Dia Mundial sense Tabac

A Catalunya, 24.335 persones han iniciat tractament farmacològic per deixar de fumar entre el febrer i l'abril d'enguany

Agenda juny 2023 Santa Cristina d’Aro

JUNY Dijous 1 PRIMAVERA A L’ESPAI - Audició final de curs Escola Municipal de Música -...

COMENTARIS