Inici Actualitat Edicte d’aprovació definitiva d’un projecte d’obres. Exp: 66102021000015

Edicte d’aprovació definitiva d’un projecte d’obres. Exp: 66102021000015

Expedient: 66102021000015 /mm

Edicte d’aprovació definitiva d’un projecte d’obres

L’Alcaldia de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, mitjançant decret  2022AJ07001416 de data 1 d’abril de 2022, ha aprovat definitivament el projecte bàsic i executiu “Aparcament de Ponent a l’Estació d’Autobusos de Sant Feliu de Guíxols”, presentat en data 01 d’abril de 2022, mitjançant dues instàncies amb registre d’entrada E2022005828 i E2022005878, redactat per API MOVILIDAD SA e INDUSTRIAS METALICAS ANRO SL UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS, i signat per Pablo Mora-Rey i Agustín Juárez, amb un pressupost total de 2.655.949,94 € (dos milions sis-cents cinquanta-cinc mil nou-cents quaranta-nou euros amb noranta-quatre cèntims), IVA inclòs.

ES FA PÚBLICA l’aprovació definitiva del projecte, de conformitat amb el que estableix l’article 38.2 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals del Decret 179/95, de 13 de juny als efectes de la seva executivitat.

Contra aquesta resolució, que és definitiva i exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos comptats a partir del dia següent al d’aquesta publicació, davant del Jutjat Contenciós – Administratiu de Girona. Potestativament i de forma prèvia, es pot interposar recurs de reposició davant del mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes comptat des del dia següent al d’aquesta publicació.

Carles Motas i López

Alcalde

FER UN COMENTARI

Introduïu el vostre comentari.
Introduïu el vostre nom aquí

LO MÉS POPULAR

El GREC ha completat la recerca de les peces de l’antiga portalada de l’església romànica

El resultat del treball de recuperació de les peces de l'antiga portalada romànica de l'església ha superat les expectatives del Grup de...

S’Agaró serà la seu central del Medcruise

S'Agaró serà la seu central del Medcruise que se celebrarà del 24 al 27 de maig. Durant aquests dies es faran diverses...

La Trailwalker 2022, una de les més dures dels últims anys

La Trailwalker va tornar a ser el centre d'atenció en l'àmbit esportiu a la província de Girona aquest cap de setmana. Una edició amb més de...

OLGA ANDRINO EXPOSA LA SEVA PROPOSTA “ABSÈNCIES I MULTITUDS” AL CASTELL DE BENEDORMIENS

Olga Andrino (Àvila, 1959) exposa el conjunt multidisciplinari Absències i multituds -dibuix, pintura, escultura i instal·lacions-, al Castell de Benedormiens de Castell...

COMENTARIS