- Publicitat -
Inici Actualitat Projecte d’execució per la construcció d’un ascensor a l’antic hospital de Sant...

Projecte d’execució per la construcció d’un ascensor a l’antic hospital de Sant Feliu de Guíxols,

Expedient: X2021015175 / 66102021000007

Edicte

El Ple de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols en data 28 d’octubre de 2021 va aprovar definitivament el projecte d’execució per la construcció d’un ascensor a l’antic hospital de Sant Feliu de Guíxols, seu del Museu d’Història, segons el Text modificat (RE: 2021013146 de 18 d’agost de 2021) i la nota tècnica per la validació de la fonamentació del projecte (RE: E2021016374 de 8 d’octubre de 2021), redactat per  GMK ASSOCIATS SL, amb un pressupost d’execució per contracte de 132.966,96 €, IVA inclòs, amb les condicions d’execució que consten a l’informe tècnic de data 13 d’octubre de 2021.

ES FA PÚBLICA l’aprovació definitiva del projecte de conformitat amb el que estableix l’article 38.2 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals del Decret 179/95, de 13 de juny als efectes de la seva executivitat.

Contra aquesta resolució, que és definitiva i exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos comptats a partir del dia següent al d’aquesta publicació, davant els jutjats de lo Contenciós – Administratiu de Girona. Potestativament i de forma prèvia, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent al d’aquesta publicació.

10 de novembre de 2021

Carles Motas i López

L’alcalde

FER UN COMENTARI

Introduïu el vostre comentari.
Introduïu el vostre nom aquí

LO MÉS POPULAR

Toni Carrión liderarà l’oposició de forma constructiva i exigent des del primer dia

En un entorn d'abstenció generalitzada, la candidatura de Junts a Sant Feliu de Guíxols ha estat l’opció que més ha crescut a...

Obertura d’un nou establiment al mercat municipal de Sant Feliu de Guíxols.

Jam ibèricos és un projecte familiar ple d'ilusió i passió, amb idees originals on combinem els anys d'experiéncies d'atenció a públic amb...

LOPD Montoliu, dona el seu suport publicitari a Ancora.cat

LOPD Montoliu és una empresa amb més de 15 anys d’experiència en l’àmbit legal a la llei de protecció de dades, implantant...

El pregó de la Festa Major de Cassà recorda els vint anys d’història del Centre Cultural Sala Galà

Ara fa un mes que el Centre Cultural Sala Galà va celebrar el 20è aniversari, i el pregó de la Festa Major...

COMENTARIS