Inici Actualitat Edicte d’aprovació definitiva d’un projecte d’obres. Expedient: 66102020000004 /mm

Edicte d’aprovació definitiva d’un projecte d’obres. Expedient: 66102020000004 /mm

Expedient: 66102020000004 /mm

Edicte d’aprovació definitiva d’un projecte d’obres

La Junta de Govern de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, en data 22 de juny de 2021, ha aprovat definitivament el Projecte executiu de les obres de reparació de diversos desperfectes ocasionats pel temporal “Glòria” al Racó de Garbí, signat per Maria Blanco Bargalló i Lola Simón Plaza (SBS Simon i Blanco, SL), presentat el dia 9 de juny de 2021, amb registre d’entrada E2021008952 i amb un pressupost d’execució per contracte de 83.413,10  € (IVA inclòs).

ES FA PÚBLICA l’aprovació definitiva del projecte de conformitat amb el que estableix l’article 38.2 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals del Decret 179/95, de 13 de juny als efectes de la seva executivitat.

Contra aquesta resolució, que és definitiva i exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos comptats a partir del dia següent al d’aquesta publicació, davant del Jutjat Contenciós – Administratiu de Girona. Potestativament i de forma prèvia, es pot interposar recurs de reposició davant del mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes comptat des del dia següent al d’aquesta publicació.

Carles Motas i López

Alcalde

Sant Feliu de Guíxols, 25 de juny de 2021

FER UN COMENTARI

Introduïu el vostre comentari.
Introduïu el vostre nom aquí

LO MÉS POPULAR

DARRERA EXPOSICIÓ DE L’ANY AL CASTELL DE BENEDORIENS DE CASTELL D’ARO AMB UNA COL.LECTIVA D’ARTISTES LOCALS DE L’1 D’OCTUBRE AL 27 DE NOVEMBRE

Inauguració de la mostra i presentació del catàleg commemoratiu dissabte 1 d’octubre Darrera exposició de l’any a les sales...

Edicte d’aprovació de la modificació (actualització de preus) d’un projecte d’obres Expedient núm. 66102021000016 / aps

Expedient núm. 66102021000016 / aps Edicte d’aprovació de la modificació (actualització de preus) d’un projecte d’obres

L’OPERATIU D’ESTIU 2022 DE LA POLICIA LOCAL DE CASTELL D’ARO, PLATJA D’ARO I S’AGARÓ REALITZA 4.000 ACTUACIONS ENTRE EL 23 DE JUNY I L’11...

Es redueix el nombre de robatoris tant a domicilis com en establiments comercials Un cop finalitzat l’operatiu especial d’estiu...

Èxit de convocatòria al segon Festival “D’Aquí” de Sant Feliu de Guíxols

El Festival aposta pel talent de casa, i tots els participants (música, gastronomia, comerç) han de ser de Sant FeliuTots els dies,...

COMENTARIS